Grzybobranie - Wycieczka - Dolina Baryczy 23-25.09.2016r.

Zarząd organizuje wycieczkę do miejscowości Domasłowice (Województwo Dolnośląskie). Grzybobranie w cenie a wędkowanie dodatkowo płatne + własny sprzęt. Szczegóły w załączniku.

KRYNICA MORSKA 2-9.07.2016r. - SPROSTOWANIE

W wyniku przeoczenia nie zostało dopisane w ogłoszeniu mówiącym o Wczasach w Krynicy Morskiej, że wycieczki fakultatywne do Fromborka i Malborka mogą być zorganizowane za dodatkową opłatą (ustaloną z przewoźnikiem czyli koszt transportu + przewodnik i bilet wstępu na daną wycieczkę)już na miejscu pobytu. Przepraszam za błędną (niepełną) informację w ogłoszeniu. W umowie którą podpisaliśmy z DW RONDO (umowa jest do wglądu w biurze ZZPOSz) pobyt WCZSOWY od 2 do 9 lipca 2016r.

Wycieczka na Węgry 12-16.10.2016r. Harmonogram wpłat.

W dniach od 12 do 16 października Zarząd ZZPOSz organizuje 5 dniową wycieczkę do EGERU na Węgrzech połączoną z degustacjami piwa oraz wina. W załączniku program i dodatkowe informacje dotyczące organizowanej wycieczki. W przypadku pytań prosimy o kontakt na tel. 5676.

Jest Porozumienie w sprawie realizacji założeń Biznesplanu

W załączniku Porozumienie podpisane przez Zarządy KW S.A. i PGG oraz organizacje związkowe, między innymi sprawa 14-tej pensji.

Ustawa w sprawie węgla deputatowego

W załączniku lista do druku i zbierania podpisów w sprawie zmiany ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego - deputat węglowy emeryta. Listy z zebranymi podpisami proszę dostarczyć do biura zarządu ZZPOSz.

Stanowisko Rady Pracowniczej

W załączniku zamieszczamy stanowisko Rady Pracowniczej w sprawie projektu "Plan Restrukturyzacji Kompanii Węglowej S.A."

Oświadczenie Prezesa Kompanii Węglowej

W Załączniku zamieszczamy oświadczenie Prezesa Kompanii Węglowej w związku z doniesieniami opublikowanymi w "Rzeczpospolitej" 25 sierpnia.

Węgiel na Emeryturze. Pisma w sprawie Kosztów Sądowych

W załączniku pismo przewodnie w sprawie odwołania się od decyzji Sądu w sprawie zapłaty kosztów sądowych (plik WORD należy wpisać swoje dane i sygnaturę sprawy następnie wydrukować i podpisać) oraz plik PDF (oświadczenie o stanie majątku itd. należy wydrukować i wypisać). W/w dokumenty należy po wypisaniu i podpisaniu, wysłać na adres Sądu listem poleconym.

Porozumienie Płacowe w sprawie "14-ki"

W załączniku treść porozumienia. Sprawy związane z ewentualną jednorazową wypłatą załatwiamy na I Zarządzie pokój nr 8.

Strony