Walne Zebranie Delegatów ZZPOSz - 6 marca (piątek)

Informujemy Delegatów, że w dniu 6 marca 2020r. o godzinie 9:00 w Radlinie (FENIKS) odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawcze. Obecność Delegatów, Komisji Rewizyjnej i Zarządu ZZPOSz obowiązkowa.

AKCJA PROTESTACYJNA - 17, 25 i 28 luty

Informujemy, że na Ruchu Marcel został utworzony Komitet Protestacyjno - Strajkowy w skład którego wchodzą wszystkie organizacje związkowe działające na terenie Ruchu. Zgodnie z wszystkimi Komitetami utworzonymi w PGG S.A. podejmujemy akcję protestacyjną w sprawie podwyżek płac dla pracowników PGG S.A. W dniu 17 lutego zostanie przeprowadzony na zmianie pierwszej 2 godzinny Strajk Ostrzegawczy, 25 lutego zostanie przeprowadzone na wszystkich zmianach Referendum poparcia dla dalszych działań protestacyjnych włącznie ze STRAJKIEM. 28 lutego jest organizowana Manifestacja w Warszawie.

Protokół Rozbieżności z 7 lutego 2020 roku - w sprawie podwyżki płac dla pracowników PGG S.A. w 2020 roku

7 lutego strony Sporu Zbiorowego nie mogąc dojść w negocjacjach z udziałem Mediatora do porozumienia w sprawie podwyżki płac w 2020 roku, podpisały Protokół Rozbieżności. Protokół Rozbieżności w załączniku

Porozumienie z 7.02.2020r. w sprawie wysokości Nagrody Rocznej za 2019 rok "14-stka" dla pracowników poszczególnych kopalń PGG S.A.

W dniu dzisiejszym 7 lutego 2020 r. podpisano porozumienie pomiędzy stroną Związków Zawodowych i Zarządem PGG S.A. w sprawie wysokości nagrody rocznej 14-stej pensji za 2019 rok. Nagroda Roczna za 2019 rok będzie wypłacona do 15 lutego 2020r. W załączniku treść porozumienia.

Bony Świąteczne ZZPOSz

Zarząd ZZPOSz informuje, że od 16 grudnia 2019r. rozpoczyna wydawanie Świątecznych Bonów Towarowych o wartości 70zł. swoim członkom związku (pracownikom KWK ROW). Odbiór osobisty w biurze Zarządu Związku tel. 5676.

Uwaga zmiana godziny wyjazdu!!! Zabawa Karnawałowa 21-23.02.2020 - godzina wyjazdu i program

Informujemy, że 21 lutego zbiórka grupy o godzinie 9:45 na parkingu MOK-u w Radlinie odjazd autokarów planowany jest o godzinie 10:00. Prosimy zabrać dowody osobiste lub paszporty (przejazd przez Słowację do Zakopanego i wyjazd na Słowację na Spacer w Koronach Drzew). Program wycieczki: Piątek - 17:00 kolacja w Hotelu TATRA + Kapela Góralska. Sobota - wczesne śniadanie i wyjazd na Słowację do miejscowości Zdiar na Spacer w Koronach Drzew. Po powrocie do Polski w miarę posiadanego czasu spacer po Krupówkach (czas wolny). Wieczorem Zabawa Karnawałowa.

UWAGA! Zmiana Polis Ubezpieczeniowych (bez pośrednika)

Informujemy, że od września będzie można zmienić swoją Polisę Ubezpieczeniową. Nową polisę ubezpieczeniową będzie można zawrzeć bezpośrednio z PZU ( w nowym biurze PZU i PKK obok biura Działu Socjalnego)z pominięciem pośrednika czyli firmy GSU. Koszt Nowej Polisy zawartej bezpośrednio z PZU może być zmieniony lub tej samej wysokości jak dotąd (decyzja pracownika) ale świadczenia z niej wynikające będą wyższe. Ponadto Firma PZU poinformowała, że przygotuje ofertę dla pracowników PGG S.A. doubezpieczenia w tzw. pakiecie np. domu, samochodu itp. z dużymi zniżkami.

Strony