Wycieczka 19-22.09.2020r. SALZBURG - BAWARIA - ZAMKI LUDWIKA BAWARSKIEGO - OKTOBERFEST

Zarząd ZZPOSz MARCEL rozpoczyna już od 2 grudnia 2019r. zapisy na wycieczkę SALZBURG - BAWARIA - ZAMKI LUDWIKA BAWARSKIEGO - OKTOBERFEST która jest zorganizowana w dniach od 19-22 września 2020 roku. Przy zapisie wymagana zaliczka w wysokości 150zł/osoba oraz II wpłata 150zł/osoba do połowy stycznia 2020 roku (pierwsze 2 wpłaty podyktowane zaliczką rezerwacyjną w Hotelach na terenie Austrii oraz Niemiec). Ogłoszenie z szczegółami wycieczki (ramowy program wycieczki) w załączniku.

Bony Świąteczne ZZPOSz

Zarząd ZZPOSz informuje, że od 16 grudnia 2019r. rozpoczyna wydawanie Świątecznych Bonów Towarowych o wartości 70zł. swoim członkom związku (pracownikom KWK ROW). Odbiór osobisty w biurze Zarządu Związku tel. 5676.

Zabawa Karnawałowa 21-23.02.2020 - POZOSTAŁE WPŁATY do 16 grudnia

Informujemy, że do 16 grudnia należy wpłacić pozostałą należność za wycieczkę połączoną z Zabawą Karnawałową. Ogłoszenie w załączniku.

UWAGA! Zmiana Polis Ubezpieczeniowych (bez pośrednika)

Informujemy, że od września będzie można zmienić swoją Polisę Ubezpieczeniową. Nową polisę ubezpieczeniową będzie można zawrzeć bezpośrednio z PZU ( w nowym biurze PZU i PKK obok biura Działu Socjalnego)z pominięciem pośrednika czyli firmy GSU. Koszt Nowej Polisy zawartej bezpośrednio z PZU może być zmieniony lub tej samej wysokości jak dotąd (decyzja pracownika) ale świadczenia z niej wynikające będą wyższe. Ponadto Firma PZU poinformowała, że przygotuje ofertę dla pracowników PGG S.A. doubezpieczenia w tzw. pakiecie np. domu, samochodu itp. z dużymi zniżkami.

PILNE! Zwolnienie z podatku PIT pracowników w wieku do 26 lat

W załącznikach: Komunikat i Oświadczenie. Oświadczenie złożone przez pracownika w dniach 1-2 sierpnia umożliwi niepotrącanie podatku dochodowego już od miesiąca lipca tego roku. Szczegóły w załącznikach.

Premia za 2018 rok

Z informacji które otrzymaliśmy w dniu dzisiejszy, wynika, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku będzie wypłacona pracownikom PGG S.A. premia za 2018 rok w wysokości 1080zł pracownicy dołowi, 836zł pracownicy powierzchni, 626zł pracownicy administracji (wszystkie podane kwoty są kwotami netto). Porozumienie w sprawie wypłat w/w premii ma być podpisane przez strony w piątek tzn. 12 lipca.

Strony