Aktualności

UWAGA! Zmiana Polis Ubezpieczeniowych (bez pośrednika)

Informujemy, że od września będzie można zmienić swoją Polisę Ubezpieczeniową. Nową polisę ubezpieczeniową będzie można zawrzeć bezpośrednio z PZU ( w nowym biurze PZU i PKK obok biura Działu Socjalnego)z pominięciem pośrednika czyli firmy GSU. Koszt Nowej Polisy zawartej bezpośrednio z PZU może być zmieniony lub tej samej wysokości jak dotąd (decyzja pracownika) ale świadczenia z niej wynikające będą wyższe. Ponadto Firma PZU poinformowała, że przygotuje ofertę dla pracowników PGG S.A. doubezpieczenia w tzw. pakiecie np. domu, samochodu itp. z dużymi zniżkami.

PILNE! Zwolnienie z podatku PIT pracowników w wieku do 26 lat

W załącznikach: Komunikat i Oświadczenie. Oświadczenie złożone przez pracownika w dniach 1-2 sierpnia umożliwi niepotrącanie podatku dochodowego już od miesiąca lipca tego roku. Szczegóły w załącznikach.

Premia za 2018 rok

Z informacji które otrzymaliśmy w dniu dzisiejszy, wynika, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku będzie wypłacona pracownikom PGG S.A. premia za 2018 rok w wysokości 1080zł pracownicy dołowi, 836zł pracownicy powierzchni, 626zł pracownicy administracji (wszystkie podane kwoty są kwotami netto). Porozumienie w sprawie wypłat w/w premii ma być podpisane przez strony w piątek tzn. 12 lipca.

KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW KWK ROW Ruch MARCEL

Komunikat prawdopodobnie podpiszą pozostałe organizacje związkowe działające na terenie Ruchu Marcel. W formie papierowej zostanie rozwieszony na terenie Ruchu Marcel. Komunikat w załączniku

Śwadczenia z funduszu Kasy Pośmiertnej

Na prośbę Zarządu PKZP w załączniku zamieszczamy skan świadczeń z regulaminu Kasy Pośmiertnej. Uprawnionymi do świadczeń z funduszu Kasy Pośmiertnej są członkowie PKZP oraz emeryci którzy opłacają indywidualnie tzw. Kasę Pośmiertną.

W PGG karty płatnicze zastąpią papierowe flapsy

Od 1 maja 2018 zamiast bonów na posiłki regeneracyjne, będziemy mieli karty płatnicze PKO BP. Szczegóły na stronie - http://nettg.pl/news/149519/gornictwo-w-pgg-karty-platnicze-zastapia-papierowe-flapsy

Strony