Wypłaty statutowe

Stawki wypłat Statutowych ZZPOSz, które obowiązują od 14.03.2011r:
Narodziny dziecka – 150zł
Odprawa emerytalna – 200zł
Paczka dla chorego po 21 dniach chorobowego raz w roku – 50zł
Zgon najbliższego członka rodziny związkowca (żona, mąż, dziecko, rodzice, teście) – 100zł
Zgon członka związku poza pracą – 250zł
Zgon członka związku w pracy – 1000zł
Dofinansowanie indywidualne tzw. „golonka oddziałowa” – 50zł