KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW KWK ROW Ruch MARCEL

Komunikat prawdopodobnie podpiszą pozostałe organizacje związkowe działające na terenie Ruchu Marcel. W formie papierowej zostanie rozwieszony na terenie Ruchu Marcel. Komunikat w załączniku

Uwaga! DODATKOWE INFORMACJE WYCIECZKA 7 DNI: UKRAINA oraz POLSKA

Informujemy, że uczestnicy borykający się z przewlekłymi chorobami takimi jak np. krążeniowymi, alergiami oraz innymi przewlekłymi powinny się doubezpieczyć. Doubezpieczenie chorób przewlekłych na czas trwania wycieczki (Ukraina) to koszt 20zł./osoba. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się do biura ZZPOSz do 9 września. Ponadto informujemy, że zbiórka uczestników wycieczki jest zaplanowana w dniu 14 września na godzinę 6:45 na parkingu MOK-u w Radlinie a wyjazd autokaru nastąpi o godzinie 7:00.

Śwadczenia z funduszu Kasy Pośmiertnej

Na prośbę Zarządu PKZP w załączniku zamieszczamy skan świadczeń z regulaminu Kasy Pośmiertnej. Uprawnionymi do świadczeń z funduszu Kasy Pośmiertnej są członkowie PKZP oraz emeryci którzy opłacają indywidualnie tzw. Kasę Pośmiertną.

W PGG karty płatnicze zastąpią papierowe flapsy

Od 1 maja 2018 zamiast bonów na posiłki regeneracyjne, będziemy mieli karty płatnicze PKO BP. Szczegóły na stronie - http://nettg.pl/news/149519/gornictwo-w-pgg-karty-platnicze-zastapia-papierowe-flapsy

CDO24 pomoc prawna - odbiór imiennych kart

Informujemy, że są do odbioru Karty CDO24 (pomoc prawna) w biurze związku. Prosimy członków związku którzy nie odebrali jeszcze swoich imiennych kart pomocy prawnej CDO24 by zgłaszali się po odbiór osobiście do biura związku. Przypominamy, że imienna numerowana KARTA CDO24 uprawnia do bezpłatnej pomocy prawnej jej posiadacza.

Odpowiedź Ministra w sprawie spotkania 19 marca - PŁACE

Spotkania z Ministrem oraz Zarządem PGG S.A. w sprawie między innymi PODWYŻKI PŁAC nie będzie 19 marca (odpowiedź Ministra w załączniku). Wobec powyższego chętni do wzięcia udziału w pikiecie pod budynkiem Zarządu PGG S.A. w Katowicach w dniu 26 marca mogą zapisywać się w biurach zarządów związków.

Strony