Świątecznie Bony od 23 listopada 2020

Zarząd ZZPOSz informuje członków związku, że od 23 listopada są wydawane w biurze związku bony towarowe o wartości 120zł dla każdego pracującego członka związku.