AKCJA PROTESTACYJNA - 17, 25 i 28 luty

Informujemy, że na Ruchu Marcel został utworzony Komitet Protestacyjno - Strajkowy w skład którego wchodzą wszystkie organizacje związkowe działające na terenie Ruchu. Zgodnie z wszystkimi Komitetami utworzonymi w PGG S.A. podejmujemy akcję protestacyjną w sprawie podwyżek płac dla pracowników PGG S.A. W dniu 17 lutego zostanie przeprowadzony na zmianie pierwszej 2 godzinny Strajk Ostrzegawczy, 25 lutego zostanie przeprowadzone na wszystkich zmianach Referendum poparcia dla dalszych działań protestacyjnych włącznie ze STRAJKIEM. 28 lutego jest organizowana Manifestacja w Warszawie. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w tej Manifestacji proszeni są o kontakt z Organizacjami Związkowymi w celu zapisania się na listy co umożliwi Komitetowi Protestacyjno - Strajkowemu na zorganizowanie odpowiedniej ilości autokarów. Wszyscy uczestnicy Manifestacji jadą do Warszawy na swoich urlopach.