Porozumienie z 6 lutego 2014 roku zawarte pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej S.A. a Związkami Zawodowymi

W załącznikach zamieszczamy skany porozumienia oraz załącznik nr 1 do tego porozumienia.