Premia za 2018 rok

Z informacji które otrzymaliśmy w dniu dzisiejszy, wynika, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku będzie wypłacona pracownikom PGG S.A. premia za 2018 rok w wysokości 1080zł pracownicy dołowi, 836zł pracownicy powierzchni, 626zł pracownicy administracji (wszystkie podane kwoty są kwotami netto). Porozumienie w sprawie wypłat w/w premii ma być podpisane przez strony w piątek tzn. 12 lipca.