Zarząd ZZPOSz KWK MARCEL informuje, że od 5 grudnia 2023r w biurze tel. wew. 5676 będą wydawane Bony Towarowe dla pracujących członków ZZPOSz.