Zarząd ZZPOSz VII Kadencji 2023 – 2026

1. Stacha Sławomir – przewodniczący
2. Prochasek Piotr- wiceprzewodniczący, sekretarz
3. Zapalski Dariusz – wiceprzewodniczący
4. Pander Michał – skarbnik
5. Mędygrał Damian – członek
6. Kowalski Adam – członek
7. Dzido Robert – członek
8. Marcol Damian – członek

Komisja Rewizyjna

1. Menżyk Bronisław – przewodniczący
2. Stawowy Kamil – członek
3. Kubica Robert – członek
4. Barteczko Mateusz – członek
5. Mrowiec Łukasz – członek

Lista Delegatów 2023-2026

1. Oddz. Msz II
– Krzysztof Wolańczyk
– Piotr Prochasek
– Wiesław Bednarek
2. Maszyniści
– Łukasz Dzierżęga
– Tomasz Bednarek
3. Elektrycy
– Kamil Stawowy
– Mateusz Barteczko
– Szymon Maciejczyk
4. Szyb III
– Kacper Kotula
– Łukasz Mrowiec
5. Warsztat
– Adam Kowalski
– Łukasz Meisner

6. # Wiktor i # Antoni
– Sebastian Grzonka
– Łukasz Sosna
7. Wodociągi
– Krzysztof Merkel
8. Dozór
– Dariusz Pawelec
– Marcin Lach
9. Pozostałe grupy pracownicze
– Sebastian Fajkus
– Michał Wojciaczyk
– Dawid Franiczek
– Robert Dzido
– Robert Kubica
– Dariusz Karwacki
10. Emeryci
– Michał Pander
– Damian Marcol